Blog-vydrz_drevostavieb_uvodna
03/11/2023

V čem spočívá odolnost a dlouhá životnost dřevostaveb?

Alfou a omegou odolnosti a dlouhé životnosti dřevostaveb je kvalitní, po technologické stránce precizně zrealizovaná konstrukce. Klíčovou roli hraje v tomto případě samotné dřevo, které by mělo být správně vysušeno. V opačném případě hrozí vlhnutí, plesnivění a také kroucení či deformování dřevostavby. Kromě toho však stojí za zmínku i další faktory, které vstupují na scénu v otázce odolnosti a životnosti dřevěných staveb.

Dlouhá životnost a odolnost

Mnozí lidé i dnes stále věří mýtu, že dřevostavby mají velmi krátkou životnost. O opaku však svědčí několik chat a dřevodomů i na Slovensku, které byly postaveny před více než 100 lety. Nemluvě o tom, že tyto stavby se realizovaly zastaralými postupy a technologiemi – bez použití moderních materiálů, jaké máme dnes k dispozici.

Základem je kvalitní konstrukce

Když jde o konstrukci dřevostaveb, klíčovou roli hraje dřevo samotné. Jak jsme již naznačili v úvodu, musí být vysušeno na vhodnou vlhkost. Při realizaci našich dřevostaveb používáme vysoce kvalitní sibiřský modřín.Zajímavost: Sibiřský modřín představuje ve světě dřevostaveb záruku kvality. Díky tomuto hustému a odolnému dřevu se totiž minimalizuje jakékoli kroucení či praskání výsledné nemovitosti. Jedná se o silně světlomilný strom, který je velmi tolerantní k nízkým teplotám. V Asii a Severní Americe tvoří arktickou hranici lesa a je považován za nejseverněji rostoucí strom vůbec. Na Sibiři zasahuje až za 72. rovnoběžku – více na sever už rostou jen ojediněle křovité břízy. Modřín sibiřský je nejcennějším z modřínů, kvůli klimatickým podmínkám na Sibiři. Ošlehaný severským větrem, vymrzlý krutými mrazy a kovaný nemilosrdnou přírodou získává v těchto podmínkách tvrdost i odolnost vůči hnití, plísním, houbám a škůdcům. Právě proto je již po staletí velmi cenným dřevem využívaným ve stavebnictví.

Vlhkost a sušení dřeva

Dřevo odebíráme od nejlepších, prověřených dodavatelů. Dbáme na to, aby bylo precizně vysušeno. Netolerujeme žádné „spalování“ dřeva při vysokých teplotách kolem 90 stupňů Celsia. Nejmodernějším, nejekologičtějším a zároveň nejefektivnějším způsobem je sušení kondenzační metodou při teplotě cca 40 až 50 stupňů Celsia. Menším pnutím a praskáním materiálu při nižších teplotách docílíme té nejlepší možné kvality dřevní hmoty – vysušené na vlhkost 18 % – pro vaši dřevostavbu.Co by způsobilo vlhké dřevo? Pokud by někdo použil k realizaci vlhké, tedy nesprávně vysušené dřevo, mohlo by postupem času docházet k plesnivění až deformování dřevostavby. V takovém případě by se dřevěná stavba stala doslova a do písmene živnou půdou pro různé druhy hub, plísní a také škůdce. V rámci naší společnosti se však postaráme o to, aby byla vaše vysněná dřevostavba zhotovena z kvalitního suchého dřeva. Přitom si dáme obzvlášť záležet na správném navržení i vystavění konstrukce a obvodových stěn. No a nepodceníme ani izolování stavby od spodní a srážkové vody. Zamezíme tak potenciálnímu vlhnutí dřevostavby a všem negativním důsledkům, které zvýšená vlhkost s sebou přináší.

Tloušťka

Konstrukce z masivu může mít různé tloušťky v závislosti od typu stavby – od 28 mm pro menší chatky a domky na nářadí až po 44 mm a 68 mm pro zahradní chaty a rodinné dřevodomy. No a větší dřevostavby umíme zhotovit i z lamelového dřeva o tloušťce 88 nebo 138 mm.

Pevnost a pružnost

Jednotlivé komponenty zapadají do sebe po délce perodrážkou a v rozích, resp. v převazování, jsou spojeny překládaným zámkem. Benefitem takového řešení je, že i když dřevo stále přirozeně pracuje, stavba zůstává flexibilní.

Perodrážka zajišťuje vymezení prostoru mezi jednotlivými díly a překládací zámek zpevňuje dřevostavbu v rozích. Tento typ konstrukce se tedy vyznačuje vysokou pevností a zároveň i určitou mírou pružnosti. Dobře zrealizovaná dřevostavba díky tomu nepuká, nepraská, není tažena dolů a velmi dobře odolává povětrnostním vlivům a nečekaným náporům počasí.

Zajímavost: 9. 10. 2023 zasáhlo východ Slovenska zemětřesení s magnitudou 4,9. Podle vědců šlo o nejsilnější zemětřesení na Slovensku od roku 1930. Jeho epicentrum bylo ve Vranovském okrese v obci Ďapalovce. Shodou okolností stojí jen 5 km vzdušnou čarou od epicentra naše dřevostavba. Máme potvrzeno, že tato nepříjemná událost se na ní nepodepsala žádným negativním vlivem a zůstala tak bez jakéhokoli poškození.

Odolnost podtržena okny a střechou

Základem odolnosti a dlouhé životnosti dřevostaveb je sice kvalitní konstrukce, ale přispívá k ní i správné zhotovení oken a střechy.

Okna

V rámci našich dřevostaveb používáme okna sestávající z překládaného lepeného rámu ze dřeva a dvojitého zasklení, přičemž každé sklo má tloušťku 4 mm. Mezera mezi nimi činí 12 mm. Za zmínku však stojí zejména náš způsob osazování oken. Nad každým oknem totiž necháváme mezeru 2 až 3 mm. Děláme tak kvůli „sedání“ dřeva. Jelikož dřevo si postupem času přirozeně trochu „sedne“, zamezí se tak jeho tlaku na okna. Tím pádem jsou okna chráněna před případným znehodnocením v důsledku neodborné realizace. Pokud bychom zmíněnou mezeru nedodrželi, okna by mohla rychleji utrpět pod náporem počasí, povětrnostních vlivů a živelných událostí, jako například výše zmiňované zemětřesení.

Střecha

Co se týká střechy, dokážeme vám zhotovit prakticky jakýkoliv typ, přesně dle vašich požadavků. Zatímco u malých dřevěných chatek nejčastěji využíváme šindelovou střešní krytinu, tak na větší dřevostavby upřednostňujeme betonovou nebo plechovou. Poměrně často pracujeme například s plechy Maslen. Plechová střecha má totiž hned řadu výhod. Kromě toho, že je lehká a zbytečně nepřetěžuje konstrukci dřevostavby, má hladký povrch. Díky tomu lépe odolává silným povětrnostním vlivům. Když vítr nemá bod, do kterého by se zapřel, tak nepodfoukne střechu, resp. její krytinu nebo jednotlivé části. Jednoduše řečeno, po jejím povrchu bude jen klouzat.

Vyberte si spolehlivou firmu

Z předchozích řádků vyplývá, že nemusíte mít absolutně žádné obavy ohledně životnosti a odolnosti vaší vysněné dřevostavby. Vůbec se nemusíte bát, že by se začala po několika letech kroutit či dokonce rozpadat. Naopak, po správné realizaci ji budou moci bezpečně užívat ještě další generace. Stačí si jen vybrat spolehlivou firmu, která vám postaví dřevodům vhodný klidně i pro celoroční bydlení.

Všechny blogy